Analyysi: Kryptovaluutta TokenPay – miten sen nyt ottaisi?

Jaa käyttämällä:


TokenPay on yksi monista tuhansista, uusista kryptovaluutoista, jotka pyrkivät joko haastamaan Bitcoinin tai tarjoamaan sille vaihtoehtoja.

Yksi TokenPayn etuja on sen yksityisyys, sillä sitä on mahdollista jäljittää hankalammin kuin perinteisiä Bitcoin-siirtoja. Mutta mitä tekee yritys taustalla, ja onko TokenPay onnistunut hyödyntämään sen parhaita puolia markkinoinnissaan?

Kryptovaluuttayritys TokenPayn markkinointi

Kryptovaluutat ovat melko tuore ilmiö nykymaailmassa, mutta niiden tunnettuus ja merkitys on jatkuvassa kasvussa. Valitsin markkinoinnin tarkastelun kohteeksi tässä toimintaympäristössä toimivan yrityksen nimeltä TokenPay, jolla on tarjolla myös saman niminen kryptovaluutta. Esseen kannalta relevanttia on esitellä nopeasti kryptovaluutan konsepti ja sen taustalla esiintyvä lohkoketjuteknologia, minkä jälkeen tarkastelen tätä kyseistä kryptovaluuttaa ja sen markkinointikeinoja ja tapoja.
Kryptovaluutoista ja lohkoteknologiasta saisi helposti tehtyä useita kymmeniä sivuja kattavan esseen, joten teen niiden määritelmät tässä kontekstissa hieman suppeammin perusajatuksen ymmärtämiseksi. Kryptovaluutoilla tarkoitetaan laajasti käsittäen erilaisia valuuttoja tai hyödykkeitä, jotka on luotu käytettäväksi pelkästään digitaalisessa muodossa. Useimmiten niitä on valmiiksi päätetty määrä, mikä tarkoittaa sitä, että uutta valuuttaa ei synny samalla lailla jonkun tahon näin halutessa, kuten on tyypillistä perinteiselle valuutalle kuten eurolle tai dollarille.
Kryptovaluutoille ominaista on toimia lohkoketjussa, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen kryptovaluutan siirto tallennetaan lohkoihin, joista taas jää kopio lohkoketjuun. Lohkot syntyvät, kun joku käyttäjä onnistuu niin sanotusti ”louhimaan” lohkon ja vahvistamaan sen. Lohkoketjujen on katsottu olevan paras tapa säilyttää tietoa, ja lohkoketjuteknologia keksittiin vuonna 2009 Satoshi Nakamoton (mahdollisesti alias) kirjoittaman koodin pohjalta. Saman koodin pohjalta syntyi kenties tunnetuin kryptovaluutta eli Bitcoin, jonka pohjalle myös TokenPayn lohkoketjuteknologia rakentuu.
TokenPay yrityksenä perustettiin jo vuonna 2015, mutta yrityksen toiminta laajeni vuonna 2017 lohkoketjuteknologiaan laajemmin, kun se kehitti kryptovaluutan TokenPay. Itse valuuttaa mainostettiin vuoden 2017 loppupuolella suoritetun ICO:n (Initial Coin Offering – vähän kuin IPO perinteisessä listautumisannissa, mutta kryptovaluutan kohdalla) avulla, ja yritys onnistuikin kasaamaan suuren summan kryptovaluuttaa toimintansa laajentamiseksi. Mainonnassa käytettiin tehokkaita markkinointikeinoja, kun TokenPayta mainostettiin useilla internet-sivuilla lauseella ”Bitcoin on steroids”, mikä viittaa siihen, että kryptovaluutta olisi huomattavasti parempi ja nopeampi kuin kaikkien kryptovaluuttojen ykkönen Bitcoin.
Aiemmin jo pari kertaa mainittu Bitcoin asettaakin TokenPayn toiminnalle sekä kryptovaluuttana että yrityksenä laajasti haasteita. Bitcoinia voisi kutsua ”kryptovaluutoiden Coca Colaksi”, sillä se tuli ensimmäisenä markkinoille ja vaikka muutaman vuoden sisällä tuli paljon lisää valuuttoja, yksikään niistä ei ole onnistunut haastamaan Bitcoinia kunnolla. Vaikka Bitcoinia pidetään nykyään hitaana ja kalliina siirtää (n. 3-4 transaktiota per sekunti huippunopeutena, siirtomaksut jopa useita prosentteja siirron koosta) (Altcoin Today 2018), sen markkinadominanssi on silti tällä hetkellä yli 50 % koko kryptovaluuttojen noin 65 miljardin markkina-arvosta (Coinmarketcap.com 20.2.2019). Sen horjuttaminen on yrityksen yksi julkisista tavoitteista muun muassa sen nopeuden (jopa 20 000 transaktiota sekunnissa) ja anonymiteetin kautta.

Markkinoinnin 7 P:tä TokenPay:n toiminnassa

Markkinnoinnin kilpailukeinot eli markkinointimix tarkastelee markkinoinnin päätöksenteon osatekijöitä, joilla pyritään luomaan kilpailuetua ja -kykyä. 7P:tä on yksi näistä keinoista, ja tarkastelen TokenPayn toimintaa niiden kautta.
Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

TokenPay voidaan yrityksenä nähdä olevan vielä kasvuvaiheessa, ja sen tuotteet ovat tuotteen elinkaarimallin mukaan (Mika Yrjölän luento 6.11.2018) suurimmaksi osaksi vielä esittelyvaiheessa. Yrityksen tärkein markkina-alue lienee kryptovaluuttaa käyttävät yksilöt, ja yrityksen lippulaivana on sen nimikkokryptovaluutta TokenPay. Yrityksen tavoitteena on muutenkin laajentaa toimintaansa ensin kryptovaluuttaympäristössä, mutta tulevaisuudessa myös laajentaa kryptovaluutan käyttöä muille alueille. Sen tärkein tuote TokenPay-valuutta on kaiken keskiössä, sillä yritys mainostaa sitä nopeana ja anonyyminä, minkä lisäksi kryptovaluutan taustalla olevan lohkoketjun katsotaan olevan hakkeroimaton. Lupaukset ovat kovia kryptovaluuttapiireissä, sillä moni valuutta kärsii skaalautuvuusongelmista, minkä takia niiden käyttö on usein hidasta ja kallista, minkä lisäksi niitä pystyy jäljittämään ja käyttäjän voi identifioida helposti. Toisaalta markkinoilla on useita jo paikkansa vakiinnuttaneita anonyymejä valuuttoja, kuten Monero, mutta ainakin lupausten pohjalta TokenPay olisi kaikkein nopein ja ainoa, joka toimii anonymiteetistään tunnetun Tor-verkon pohjalla. Nopeuden (20 000 transaktiota/sekunti) kerrotaan olevan jopa parempi kuin Visalla (käsittelee n. 1667 transaktiota/sekunti), minkä lisäksi valuuttaa mainostetaan halvemmaksi käyttää kuin perinteistä valuuttaa visan kautta, sillä ylimääräisiä maksuja ei alkuvaiheessa TokenPayta käyttävillä kauppiailla ole lainkaan. Tulevaisuudessakin yritys lupaa siirtohintojen olevan marginaalisia luottokortteihin verrattuna.
Yhtiön tuotteet ovat vielä suurimmaksi osaksi kehittelyvaiheessa, ja yrityksen ainoat markkinoilla olevat tuotteet ovat sen omat kryptovaluuttalompakot. Niiden tarkoitus on olla näyttäviä ja nopeita, minkä lisäksi omaa lompakkoa pitämällä käyttäjä on turvassa kryptovaluutta-alaa vaivanneilta hakkeroinneilta, joiden kohteeksi usea suurempikin pörssi on joutunut. Tätä ajatusta vasten TokenPay on julkaisemassa maaliskuussa kryptovaluuttavaihdantapörssi Efinin, jonka ideana on olla desentralisoitu, eli itse pörssi ei säilytä käyttäjän valuuttoja, vaan käyttäjä säilyttää niitä TokenPayn rakentamassa lompakossa, joka tukee useaa eri lohkoketjua (TokenPay roadmap 2019). Toteutuessaan vastaava pörssi olisi ensimmäinen laatuaan ja voisi tuoda yritykselle kilpailuedun markkinoilla. (Huom! Nyt tällä hetkellä EFIN-pörssi on jo toiminnassa, ja sen kautta voi vaihtaa joitain kryptovaluuttoja. Se tulee toimintaan laajemmin elo-syyskuussa, jolloin toiminta voi heijastua myös TokenPayn arvoon)
Mainos

Lisäksi yritys omistaa 9,9 % saksalaisesta WEG Bank AG:sta, mikä tekee yrityksestä ensimmäisen laatuaan kryptovaluuttamarkkinoilla. Yritys pyrkii pankin omistamalla tekemään käyttäjilleen helpoksi vaihtaa kryptovaluutat suoraan rahaksi, minkä lisäksi TokenPay pystyy paremmin toimimaan olemassa olevan lainsäädännön puitteissa. Yrityksellä on myös omistus TokenSuissesta, jonka tehtävänä vastaavasti on myydä erilaisia kryptovaluuttasertfikaatteja. Sen avulla yritys pyrkii saamaan entistä enemmän institutionaalista rahaa markkinoille, mikä vastaavasti voisi lisätä massa-adoptiota kryptovaluutoille. Näiden lisäksi yritys pyrkii lähitulevaisuudessa tuomaan omat kryptovaluuttavedonlyönti sekä -uhkapelisivustot, minkä avulla kryptovaluutoille voitaisiin luoda uusia käyttötarkoituksia. Tosin sillä alalla kilpailu on jo kovaa, ja tämän kautta herääkin kysymys, pitäisikö yrityksen pyrkiä hakemaan käyttäjiä jostain muusta segmentistä?
Markkinointimixin toinen osa on saatavuus. Tällä hetkellä kryptovaluutat ovat edelleen yllättävän hankalasti saatavissa, sillä niiden hankkiminen vaatii usein jonkinlaista laajempaa tietoteknistä osaamista sekä paljon tiedonhakua internetistä, jotta ihminen ei tule huijatuksi yrittäessään hankkia kryptovaluuttaa. Tätä ongelmaa vastaan TokenPay pyrkii kamppailemaan luomalla oman yksinkertaisen ongelman sekä luomalla mahdollisuuden ostaa kryptovaluuttoja suoraan käteisellä, kortilla tai tilisiirroilla. Nykymarkkinoilla kryptovaluuttojen hankkimiseksi ihmisten tulee usein ostaa ensin Bitcoinia, siirtää se ja maksaa isot siirtomaksut ja vasta sitten voi muuttaa Bitcoinit muuksi valuutaksi. Lisäksi TokenPay teki sopimuksen ostaa osan romanialaisesta Bitcoin-automaattiyrityksestä, mikä tarkoittaisi sitä, että ihmiset voisivat ostaa edullisesti kryptovaluuttoja suoraan automaatista ilman rekisteröintien ja tiedonetsinnän vaativaa vaivaa.
Saatavuuden kannalta toinen haaste lieneekin, miten TokenPay tekee itsensä tunnetuksi ja luo valuutalle tarvetta. Tästä päästäänkin suoraan promootioon. TokenPay on pyrkinyt luomaan itseään tunnetuksi osallistumalla Twitterissä väittelyyn useiden suurempien kryptovaluuttojen kanssa, minkä lisäksi yrityksen henkilöstö on kulkenut kaduilla kyselemässä ihmisiltä kryptovaluutoista. Promootio on tosin tähän mennessä mennyt pääosin suusta suuhun ja internetissä Twitterin tai Telegram-palvelun välityksellä. Lisäksi yritys on saanut julkisuutta eri kryptojulkaisuissa sen tekemien sopimusten pohjalta. TokenPayn, kuten kaikkien muidenkin kryptovaluutoiden, suurin ongelma onkin, miten saada tunnettuvuutta kryptovaluuttapiirien ulkopuolelta. Tähän haasteeseen yritys ei ole vielä onnistunut vastaamaan kunnolla.
Kryptovaluuttayrityksen toimintojen levittäminen on haastavaa myös hinnan takia. Kryptovaluuttojen hinnat ovat usein jatkuvassa liikkeessä, ja tuhannen prosentin nousu tai 90 % lasku lyhyellä tai pitkällä aikavälillä on erittäin mahdollista. Tällä hetkellä TokenPayn hinta on 0,69 dollaria (Coinmarketcap.com, 20.2.2019), mutta teoriassa se voi olla viikon päästä vaikkapa 10 dollaria. Tämä taas asettaa haasteen käytettävyydelle – kannattaako kauppiaiden ottaa sitä vastaan, jos arvo romahtaakin äkisti? Hintaherkkyys voi osoittautua ongelmaksi verrattuna perinteiseen valuuttaan, sillä niiden arvo pysyy kuitenkin relativistisesti samana lyhyellä ja vähän pidemmälläkin aikavälillä.
Tällä hetkellä yrityksen asiakkaina voidaan katsoa olevan kryptovaluuttoja käyttävät henkilöt, mutta yritys pyrkii laajentamaan asiakkuuksiaan myös institutionaalisiin sijoittajiin ja uusiin ihmisiin. Asiakaspalvelussa yrityksellä on ollut parantamisen varaan, ja esimerkiksi Twitterissä yritys on saattanut jopa haukkua satunnaisia kyselijöitä. Ammattimaisuus on välillä loistanut poissaolollaan, ja se voi tehdä yrityksen brändille hallaa myös tulevaisuudessa, sillä internetissä sanotut ja tehdyt asiat jäävät yleensä pysyvästi internettiin. Toisaalta kryptovaluutoille tyypillisesti yritys on myös Telegramissa, missä asiakaspalvelu ja interaktio on aivan toisella tasolla – kaikille vastataan nopeasti ja kohteliaasti ja toiminnasta jää hyvä kuva. Markkinoinnin kannalta yritys on kenties hieman vanhanaikainen, sillä toistaiseksi se on sanellut pääosin käyttäjäyhteisölleen, mitä heidän tulisi ajatella ja miten käyttää valuuttaa, vaikka optimaalinen tilanne olisi kuunnella yhteisöä ja muokata omaa toimintakulttuuria palautteiden perusteella.
Yrityksen prosessi on toistaiseksi vain monikanavaista, sillä heihin saa yhteyttä muun muassa sähköpostilla, Telegramissa ja Twitterissä. Lisäksi yritys tiedottaa toiminnastaan Medium-nimisen palvelun kautta. Toistaiseksi kuitenkin usein eri kanavat eivät ole tietoisia toistensa antamista ohjeista tai toiminnasta, mutta tulevaisuudessa yritys pyrkii yhdistämään kaikki kanavansa yhtenäisemmäksi.
Palveluympäristönä TokenPaylla toimii käytännössä koko internet. Pääasiallinen toimintakanava on omat verkkosivut, joissa esitellään omaa tuotetta ja kerrotaan tulevaisuuden suunnitelmista. Sen lisäksi sieltä on saatavilla kaikki mahdolliset uutiset ja tiedotteet yrityksen toiminnasta. Yritys on tältä osalta parantanut markkinointiaan, sillä aiemmin sivut olivat hieman vanhahtavat, nyt ulkonäkö on ammattimainen ja houkutteleva. Toimintaympäristölle haasteita asettaa
kuitenkin se, että yhtiön lippulaivatuote TokenPay-valuutta on listattuna useampaan eri pörssiin. Yritys ei vastaa näiden toiminnasta, mutta jos pörssissä on ongelmia, yritys joutuu usein vastaamaan heitä koskemattomiin kysymyksiin.

Yhteenveto

Yhteenvetona voisin todeta, että kryptovaluuttaympäristö on haastava ja toisaalta mielenkiintoinen aihe tarkastella markkinoinnin kannalta. Kryptovaluutat eivät ole vielä kovin reguloituja, ja usein käytettävissä olevat markkinointikeinot eroavat aavistuksen perinteisestä markkinoinnista. Lisäksi toimintaympäristö on poikkeuksetta kansainvälinen, ja kohderyhmien valitseminen markkinoille ei ole aina helppoa. TokenPay on onnistunut hyvin herättämään pienen ryhmän huomion jo nyt, mutta tulevaisuudessa sen haaste lienee se, miten se saa vietyä tuotteitaan isommille markkinoille niin kryptovaluuttayhteisöjen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

[Adrotate group=”5″]

Lähteet

Saarijärvi, Hannu 2018: KATMAP11-kurssin luento 23.10.2018
Yrjölä, Mika 2018: KATMAP11-kurssin luento 6.11.2018.
Altcointoday.com 2017. Bitcoin and Ethereum vs Visa and PayPal – Transactions per second. https://altcointoday.com/bitcoin-ethereum-vs-visa-paypal-transactions-per-second/ (Luettu 19.2.2019)
Coinmarketcap.com. TokenPay charts https://coinmarketcap.com/currencies/tokenpay/#charts (Luettu 20.2.2019)
TokenPay.com. TokenPay roadmap https://www.tokenpay.com/roadmap (Luettu 19.2.2019)

Jaa käyttämällä:


Kirjoittajat

Jätä kommentti tai älä jätä..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.