Naiset laiskistuvat suhteessa ja miehet suhteen päätyttyä

Jaa käyttämällä:


Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan parisuhteen muutokset vaikuttavat ihmisten askelmääriin. 

Tutkimuksen mukaan parisuhteen muutokset vaikuttavat miesten ja naisten fyysiseen aktiivisuuteen eri tavoin. Seurantatutkimus kesti neljä vuotta, jonka aikana uuden puolison löytäneiden naisten askelmäärä väheni suhteessa koko seurannan ajan naimisissa olleisiin naisii verrattuna. Eronneiden miesten askelmäärä puolestaan väheni neljän vuoden seurantajakson aikana.

Tutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta tutkittiin myös tutkimukseen osallistuvien henkilöiden sosioekonominen tausta huomioon ottaen. Ylimpään sosiaaliluokkaan kuuluvien naisten arkipäivien ja miesten arkipäivien aerobisten askelten määrä nousi merkittävästi. Tutkimuksessa aerobisilla askelilla tarkoitetaan intensiivistä ja pidempiaikaista liikuntajaksoa, jossa askeltiheys on vähintään 60 askelta minuutissa. Tutkijatohtori Kasper Salin kertoo eriyisesti aerobisten askelten olevan merkittävässä roolissa fyysisen kunnon ja työkyvyn näkökulmasta. Neljän vuoden tutkimusjakson aikana kokonaisaskelmäärä nousi. Aerobisissa askelissa määrän nousu keskittyi ylimpään sosiaaliluokkaan.

Allekirjoittanut painottaa, että kuinka tärkeää koko yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta olisi se, että myös ylimmän sosiaaliluokan ulkopuoliset Ihmiset saataisiin fyysisesti ja henkisesti kuntoon.

Jaa käyttämällä:


Kirjoittajat

Jätä kommentti tai älä jätä..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.